بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | پروژه بررسی جذب دی اکسید کربن در سیالات یونی بوسیله ی شبیه سازی دینامیک مولکولی

پروژه بررسی جذب دی اکسید کربن در سیالات یونی بوسیله ی شبیه سازی دینامیک مولکولی

پروژه بررسی جذب دی اکسید کربن در سیالات یونی بوسیله ی شبیه سازی دینامیک مولکولی

پروژه بررسی جذب دی اکسید کربن در سیالات یونی بوسیله ی شبیه سازی دینامیک مولکولی


تعداد صفحات: 83

فرمت : pdf


در این تحقیق چگونگی تاثیرگذاری برهم کنش های آنیون-کاتیون بر میزان حلالیت دی اکسید کربن در سیالات یونی بوسیله ی شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای درک و شناخت بیشتر این برهم کنش ها، چهار سیال یونی که دارای کاتیون مشترک بوده و تنها در آنیون های خود با یکدیگر تفاوت دارند ،بررسی شده اند. تمامی محاسبات ساختاری مکانیک کوانتومی بر روی هر چهار سیال در یک سطح تئوری انجام گرفته است تا داده های ساختاری سیالات که در شبیه سازی های دینامیک مولکولی مورد استفاده قرار می گیرد همگن باشند. بدلیل شباهت بالای ساختاری در سیالات انتخابی و نیز محاسبات مکانیک کوانتومی و مولکولی مشابه، تحلیل نتایج محاسبات در بردارنده ی پارامترهای کمتری بوده و تفسیر آن را معتبرتر نموده است. یافته های این بررسی چگونگی اثرگذاری برهم کنش های آنیون-کاتیون و خلل و فرج های درون ساختار مولکولی مایعات یونی را بر میزان حلالیت دی اکسید کربن نشان داده و بر همین اساو یک سیال یونی دیگر، با قابلیت احتمالی حلالیت بالای دی اکسید کربن پیشنهاد می هد.فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

pe-word-a220_1556810581_26462_4145_1870.zip4.93 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 14,900 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت