بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | شبیه سازی سیم پیچ های استاتور موتور PMSM در شارژر خودروهای هیبریدی با اتصال PHEV

شبیه سازی سیم پیچ های استاتور موتور PMSM در شارژر خودروهای هیبریدی با اتصال PHEV

شبیه سازی سیم پیچ های استاتور موتور PMSM در شارژر خودروهای هیبریدی با اتصال PHEV

شبیه سازی سیم پیچ های استاتور موتور PMSM در ساختار شارژر خودروهای هیبریدی با قابلیت اتصال به شبکه PHEV


تعداد صفحات : 124

فرمت: word


همراه با گسترش جوامع امروزي، ظهور خودروهاي هيبريدي نقطه عطفي در کنترل و بهينه سازي مصرف انرژي به شمار مي رود، بطوريکه اين خودروها مي توانند با به همراه داشتن يک منبع ذخيره ساز با قابليت شارژ مجدد از هر خروجي الکتريکي، علاوه بر کاهش مصرف سوخت ، در زمينه هاي پشتيباني و تزريق انرژي به شبکه سراسري موثر واقع شوند.

اين تحقق چنين امري را با معرفي يک واسط دوطرفه بين شبکه و خوردو هيبريدي بررسي مي نمايد. ساختار شارژر مجتمع بر اساس استفاده از سيم پيچ هاي استاتور ماشين سنکرون مغناطيس دائم به جاي بهره گيري از سيم پيچ هاي اضافي در مدار، طراحي و ارائه شده است. اين شارژر قادر به عملکرد با ضريب توان واحد مي باشد بطوريکه عملکرد دوطرفه براي کاربردهاي انتقال توان از خودرو به شبکه ميسر مي باشد. همچنين در اين پروژه با بدست آوردن معادلات مدل و انجام شبيه سازي در محيطSIMULINK/MATLAB، مدلي از سيستم مورد نظر بدست آمده و با اعمال روش کنترلي جهت گيري ولتاژ خواهيم ديد که سوئيچينگ يکسوکننده و ولتاژ لينک dc با راحتي قابل کنترل مي باشد .

نتايج حاصله نيز به همراه تست پايداري به مجموعه اضافه شده است تا مورد مقايسه و بررسي قرار گيرد.


فهرست

فصل 1-معرفي

1-1-مقدمه11

1-2-پيشينه و کارهاي انجام شده 11

فصل 2-خودرو هيبريدي

1-1-پيشگفتار11

2-2-تاريخچه11

2-1-اجزاي سيستم هيبريدي بنزيني – الکتريکي 22

2-4-مقايسه عملکردي خودروهاي برقي خالص و خودروهاي هيبريد 21

2-1-باتري خودرو هيبريدي 21

2-1-خلاصه

24فصل 1-مروري بر شارژرهاي مجتمع استفاده شده در خودروها 21

1-1-مقدمه21

1-2-خودرو هيبريدي با قابليت اتصال به شبکه21

1-1-شارژر باتري درکاربردهاي خودرو 21

1-4-نمونه هايي از مبدل هاي مجتمع 21

1-4-1-توپولوژي دو اينورتر با دو موتور 21

1-4-2-توپولوژي دو اينورتر براي درايو يک موتور 12

1-4-1-توپولوژي يک اينورتر براي درايو يک موتور 11

1-4-4-شارژر مجتمع با استفاده از موتور AC با سيم پيچي شکسته (Split) 11

1-4-1-شارژر باتري مجتمع براي خودرو الکتريکي چهار موتوره 11

1-4-1-شارژر مجتمع ايزوله با استفاده از موتور القايي سيم پيچي شده 13

1-4-1- مقايسه شارژرهاي مجتمع13أ

1-1-خلاصه11

فصل 4- بررسي قسمت هاي مختلف يک شارژر مجتمع 41

4-1-مقدمه41

4-2-موتور سنکرون مغناطيس دائم 41

4-2-1- مفدمه 41

42 Permanent Magnet (PM) Machine ماشين مغناطيس دائم-2-2-4

4-2-1-ماشين مغناطيسي سطح سينوسي SPM

41 Permanent Magnet Synchronous Motor موتور سنکرون مغناطيس دائ-

4-2-4-1-مدار معادل موتور PMSM در قاب abc 44

4-1-يکسوکننده سه فاز 41

4-1-1- مقدمه 41

4-1-2- عملکرد حالت دائمي. 43

4-1-1- مدل رياضي41

4-1-1-1-تعريف ولتاژ و جريان ورودي 41

4-1-1-2-مدل abc يکسوساز...

4-1-4- محدوديت ها

4-1-4-1-حداقل ولتاژ لينک dc

4-1-4-2- حداقل ولتاژ لينک DC و اندوکتانس

DC-DC مبدل

4-1-باتري

4-1-1- مقدمه

4-1-2- انواع باتري ها

4-1-2-1-باتري سرب-اسيد

4-1-2-2-باتري هيدريد نيکل-فلز

4-1-2-1-باتري ليتيوم-يون

4-1-2-4-باتري نيکل-روي

4-1-2-1-باتري نيکل-کادميوم

4-1-1-مدل باتري در حال شارژ

4-1-4-تعريف روايط مدل باتري

4-1-خلاصه

مدلسازي و شبيه سازي شارژر مجتمع

1-1-مقدمه

1-2-شبيه سازي شارژر با ورودي تکفاز

1-1-شبيه سازي شارژر با ورودي سه فاز

1-4-شبيه سازي مبدل متصل به شبکه

1-4-1- بلوک کنترلي

1-4-2-بلوک PWM سينوسي

1-4-1- مدل باتري

1-4-4-مدل مبدل )همراه با مدل باتري و ماشين الکتريکي( و شبکه

1-4-1- تحقق

1-4-1-1-ولتاژ شبکه

1-4-1-2-حداقل ولتاژ لينک dc

1-4-1-1-مقدار اندوکتانس

1-1-نتايج شبيه سازي

1-1-1-بررسي نتايج شبيه سازي

1-1-خلاصه

فصل جمع بندي و ارائه پيشنهادات

1-2-پيشنهادات

1-2-1- روش مدولاسيون

1-2-2- آزمايش عملي

1-2-1- پياده سازي


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1527167411_1566729191_9390_4145_1536.zip10.25 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 25,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت