بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | پروژه ارزیابی دینامیکی شبکه و حوادث محتمل با استفاده از الگوریتم های هوشمند

پروژه ارزیابی دینامیکی شبکه و حوادث محتمل با استفاده از الگوریتم های هوشمند

پروژه ارزیابی دینامیکی شبکه و حوادث محتمل با استفاده از الگوریتم های هوشمند

دانلود پروژه ارزیابی دینامیکی شبکه و درجه بندی حوادث محتمل با استفاده از الگوریتم های هوشمند

تعداد صفحات : 105

فرمت : PDF - غیرقابل کپی کردن

توضیحات :فرمت این فایل PDF بوده و غیر قابل کپی کردن است لطفا در هنگام خرید توجه کنید


عملکرد مطمئن و بهینه سیستم‌های قدرت با توجه به کمبود منابع و بحران های انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است. پایداری سیستم بر امنیت دینامیکی آن تاثیر گذاشته و حاشیه عملکرد آن را مشخص می‌نماید. با توجه به بهره‌برداری سیستم‌های قدرت در نزدیکی محدوده‌های عملکردشان, کاهش محدوده‌های پایداری و امنیت سیستم‌های قدرت مورد انتظار بوده و امکان وقوع خاموشی‌های سراسری را پدید می‌آورد. حفظ پایداری از جمله نیازهای اساسی سیستم قدرت است و بیانگر توانایی ذاتی سیستم است که بتواند خود را از اغتشاشات کوچک و بزرگ ناخواسته و اغتشاشات خواسته نظیر کلید زنی باز یابد و به کارش ادامه دهد. ارزیابی دینامیکی امنیت به بررسی پایداری یا ناپایداری بعد از حادثه مربوط می‌شود و نیازمند حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی بعلاوه معادلات جبری غیرخطی است. بدلیل تعداد زیاد حوادث احتمالی در سیستم های بزرگ قدرت, امکان بررسی تمام حوادث وجود ندارد. حذف حوادث در بررسی دینامیکی امنیت, تابع اساسی سیستم ارزیابی دینامیکی امنیت بوده و سرعت و زمان محاسبات بستگی به موثر بودن طرح حذف حوادث دارد. روشهای مختلف و شاخصهای متنوعی در مراجع برای رتبه‌بندی حوادث ارائه شده است تا حوادث مهم مشخص و بعد بررسی کامل فقط روی این حوادث صورت گیرد. در اکثر مقالات تنها یک شاخص بیان شده و یا ناحیه پایداری برای سیستم مورد مطالعه بدست آمده است. با توجه به اینکه در اغلب موارد, تک تک شاخص‌ها نمی‌توانند بیانگر رتبه‌بندی صحیح شدت حوادث در سیستم باشند, لذا استفاده از شاخص ترکیبی ضروری بنظر می رسد. هدف اصلی این پایان‌نامه ارائه یک شاخص ترکیبی جهت رتبه بندی شدت حوادث در یک سیستم قدرت است. ابتدا شاخص‌های پایداری برای شبکه‌های مختلف بدست آمده و سپس با روشهای عصبی, فازی, ژنتیک ,الگوریتم میانگین مربعات و جمع شاخص‌ها با اعمال ضرایب وزنی مساوی شاخص ترکیبی بدست آمده است. از این میان, شاخص ترکیبی با اعمال ضرایب وزنی یکسان عملکرد مناسبی در رتبه‌بندی حوادث نشان نمی‌دهد. شاخص ترکیبی ارائه شده در این پایان‌نامه بر اساس رفتار فیزیکی تغییرات زاویه و سرعت روتور ژنراتورها و توان شتاب دهنده, هنگام وقوع خطا می‌باشد. نتایج شبیه سازی ها و ارزیابی مدلها در مورد شبکه های تست نمونه و دو ناحیه از شبکه قدرت ایران توانایی و قابلیت این شاخص را در مقایسه با سایر شاخص‌ها نشان می‌دهد.فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

pe-pdf-dynamic -power system-algorithms_1581753560_37085_4145_1311.zip2.90 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت