بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | دانلود حل المسائل مبانی احتمال شلدون راس ترجمه دکتر ایوزیان

دانلود حل المسائل مبانی احتمال شلدون راس ترجمه دکتر ایوزیان

دانلود حل المسائل مبانی احتمال شلدون راس ترجمه دکتر ایوزیان

دانلود حل تمرین مبانی احتمال شلدون راس دکتر ایوزیان


فصل۱- آنالیز ترکیبی

فصل۲- اصول احتمال

فصل۳- احتمال شرطی و استقلال

فصل۴- متغیر های تصادفی

فصل۵- متغیرهای تصادفی پیوسته

فصل۶-متغیرهای تصادفی با توزیع توأم

فصل۷-خواص امید ریاضیفایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1511879053_1569922004_32063_4145_1699.zip4.39 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,500 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت