بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | دانلود حل المسائل مکانیک سیالات فرانک وایت Frank White

دانلود حل المسائل مکانیک سیالات فرانک وایت Frank White

دانلود حل المسائل مکانیک سیالات فرانک وایت Frank White

دانلود حل المسائل مکانیک سیالات فرانک وایت Frank White


این مجموعه دارای سه حل المسائل می باشد پنجم - ششم - هفتم - هشتم

در این مجموعه حل المسائل ویرایش پنجم و هفتم می باشد و ویرایش ششم فقط فصل 1 حل شده است و ویرایش هشتم فقط فصل 1 و 2 حل شده است


تعداد صفحات : 876 - 118 - 1008 - 70

زبان: لاتین

فرمت: AAApdf

ویرایش: پنجم - ششم - هفتم - هشتم

عنوان لایتن: Fluid mechanics

نویسنده: فرانک وایت - Frank White
فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

solution manual -frank white- 5ed_1562916724_28521_4145_1806.zip10.17 MB
solution manual -frank white- 6ed_1562916853_28521_4145_1521.zip0.53 MB
solution manual -frank white- 7ed_1562922057_28521_4145_1716.zip45.14 MB
solution manual -frank white- 8ed_1562922572_28521_4145_1418.zip8.30 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت