بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | پروژه اختلاط سیالات غیر نیوتنی در میکرو میکسرهاي جریان چرخشی

پروژه اختلاط سیالات غیر نیوتنی در میکرو میکسرهاي جریان چرخشی

پروژه اختلاط سیالات غیر نیوتنی در میکرو میکسرهاي جریان چرخشی

دانلود پروژه بررسی عددی اختلاط سیالات غیر نیوتنی در میکرو میکسرهاي جریان چرخشی


تعداد صفحات: 100

فرمت: word


هدف از این پروژه طراحی و بهینه سازي میکرومیکسر غیر فعالی است که با استفاده از تکنیک هاي حرکت نامنظم و جریان چرخشی اختلاط دو جریان سیال را بهبود میبخشد. از روش حجم محدود براي شبیه سازي و مدل کردن پدیده هاي حاکم بر جریان استفاده شده است. آب به عنوان سیال نیوتنی و محلول آبی CMC به عنوان سیال غیر نیوتنی به عنوان سیال کاري در نظر گرفته شدهاند .رفتار سیال غیر نیوتنی با استفاده از مدل توانی مدلسازي شده است. ابتدا میکرومیکسر تی - شکل مدل شده و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی و عددي معتبر مقایسه شدند. سپس هندسه مورد نظر با سیال عامل آب شبیه سازي شد. براي بهبود اختلاط ،پارامترهاي هندسی از جمله شکل، قطر هیدرولیکی و طول کانال بررسی شدهاند .

کارائی سیستم به لحاظ شاخص اختلاط، افت فشار و میزان کاهش اندازه میکسر بررسی شده است. براي هندسه هاي انتخاب شده با خواص سیال غیر نیوتنی، شبیه سازي انجام شد و نتایج در جداول مربوطه طبقه بندي شدند. میکرومیکسر با کانال دایرهاي بدلیل تشکیل جریان چرخشی و میکرومیکسري با کانال مثلثی بدلیل تشکیل گردابه ها در گوشه هاي میکسر راندمان بالایی دارند. وجود بفل در کانال خروجی موجب تضعیف جریان چرخشی شده و راندمان میکسر را کاهش میدهد.فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1547544948_1560849211_27720_4145_1758.zip15.04 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 14,900 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت