بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | کتاب کلستریدیوم دیفیسیل میکروب شناسی بیماری های عفونی

کتاب کلستریدیوم دیفیسیل میکروب شناسی بیماری های عفونی

کتاب کلستریدیوم دیفیسیل میکروب شناسی بیماری های عفونی

دانلود کتاب کلستریدیوم دیفیسیل پیشرفت ها در میکروب شناسی، بیماری های عفونی و بهداشت عمومی - جلد 1 تا 8


از این کتاب از جلد 1 تا جلد 8 موجود می باشد شما میتوانید همه آنها را دانلود کنید

Updates on Clostridium difficile in Europe - Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health - Volume 8

Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health: Volume 1

Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health: Volume 2

Fungal Biofilms and related infections: Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health Volume 3

Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health: Volume 4

A Modern Approach to Biofilm-Related Orthopaedic Implant Infections: Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health Volume 5

Emerging and Re-emerging Viral Infections: Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health Volume 6

Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health: Volume 7


نویسندگان: Gianfranco_Donelli -Paola Mastrantonio

سال : 2018-2017-2016-2015

تعداد صفحات: 261+135-138+129+130+120+149+141

زبان: انگلیسی

فرمت: PDF

جلد 1-2-3-4-5-6-7-8
فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

gianfranco_donelli-jeld 1_1558002528_26901_4145_1500.zip1.79 MB
gianfranco_donelli_jeld 2_1558006239_26901_4145_1113.zip2.44 MB
christine_imbert_jeld 3_1558006843_26901_4145_1750.zip2.21 MB
gianfranco_donelli_jeld 4_1558006878_26901_4145_1508.zip2.50 MB
lorenzo_drago_jeld 5_1558007002_26901_4145_1800.zip2.24 MB
giuseppe_ippolito_jeld 6_1558007050_26901_4145_1481.zip2.70 MB
gianfranco_donelli_jeld 7_1558007298_26901_4145_1449.zip4.41 MB
book-paola_mastrantonio-clostridium difficile in europe - advances in microbiology-jeld 8_1558007378_26901_4145_1166.zip5.39 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت