بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | پروژه پیاده سازی روش شبکه بولتزمن بر پایه روش اختلاف محدود بر روی دستگاه مختصات منحنی شکل

پروژه پیاده سازی روش شبکه بولتزمن بر پایه روش اختلاف محدود بر روی دستگاه مختصات منحنی شکل

پروژه پیاده سازی روش شبکه بولتزمن بر پایه روش اختلاف محدود بر روی دستگاه مختصات منحنی شکل

پروژه پیاده سازی روش شبکه بولتزمن بر پایه روش اختلاف محدود بر روی دستگاه مختصات منحنی شکل جهت شبیه سازی جریان تراکم ناپذیر با استفاده از نرم افزار C


این پروژه دارای توضیحات به همراه کد مربوطه می باشد


تعداد صفحات توضیحات: 52

فرمت: pdf

نرم افزار c


آنچه در این برنامه ارایه گردیده است حل معادلات بولتزمن دو بعدی برای شبیه‌سازی جریان­های تراکم ­ناپذیر، با استفاده از نرم افزار C می‌باشد. نوع روش عددی در این برنامه، روش اختلاف محدود است. معادلات به صورت صریح حل شده است. در این برنامه شرایط مرزی به گونه‌ای می‌باشد که جریان به صورت پایا در نظر گرفته شده است. این برنامه برای شبیه‌­سازی جریان‌ داخل یک حفره مربعی نوشته شده و شبکه‌ی تولید شده نیز از نوع شبکه‌ باسازمان همراه با قابلیت متراکم سازی می‌باشد. برای شبیه‌سازی مسائل دیگر از جمله جریان روی سیلندر، نیاز به تغییر شبکه و شرایط مرزی اعمال شده در برنامه است. با توجه به صریح بودن روش و عدم نیاز به حل معادلات پواسون، سرعت بالا از ویژگی‌های نرم افزار C می‌باشد.
فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

pe-boltzmann_1556787863_26354_4145_1073.zip0.90 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 45,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت