بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | دانلود کتاب استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع

دانلود کتاب استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع

دانلود کتاب استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع

دانلود کتاب استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع


تعداد صفحات: 44

فرمت: pdf - غیرقابل ویرایش و کپی


فهرست:

ولتاژ نامی

ظرفیت جریان دهی کابل ها

عوامل موثر در ظرفیت نامی جریان کابل

افت ولتاژ

تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل

مقادیر جریان اتصال کوتاه براساس دما

کابل های توزیع قدرت

جریان اتصال کوتاه غیر متقارن

نیروهای الکترومغناطیسی و پاره شدن کابل

اثرات ترمودینامیکی

طراحی مفصل ها و سر کابل ها

اختلاف بین هادی های مسی و آلومینیوم

شرایط نصب و کابل کشی


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1532421090_1557671680_14444_4145_1784.zip1.83 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,500 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت