بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | دانلود پاورپوینت معرفی ساختار سیستم توزیع برق

دانلود پاورپوینت معرفی ساختار سیستم توزیع برق

دانلود پاورپوینت معرفی ساختار سیستم توزیع برق

دانلود پاورپوینت معرفی ساختار سیستم توزیع برق


تعداد اسلاید: 46

فرمت: ppt


وظیفه یک شبکه توزیع حمل انرژی الکتریکی از پست انتقال فوق توزیع و یانیروگاه کوچک به تک تک مشترکین به تغییر سطح ولتاژ بسته به مورد بر اساس ضرورتها است در شکل ارتباط شبکه مختلف به صورت شماتیکنشان داده شده وسطوح ولتاژمورد استفاده در شبکه از ولتاژ فشار ضعیف LV تا ولتاژ فشار متوسط MV تاولتاژبالا HV وسر انجام ولتاژ EHV نشان داده شده است.

در خارج از شهرها معمولا خطوط هوایی ولتاژ متوسط بکار میرود که هادی ان الومینیوم با هسته فولادی با سطح مقطع ۳۵-۱۲۰mm بصورت لخت روی تیر های چوبی معمول میباشد سطح مقطع هادیهای مورد استفاده در شبکه فشار متوسط ایران معمولا۴۲٫۸و۷۳٫۶و۱۱۸٫۵میلیمترمربع است ودر دهه ی اخیر بجای تیر های چوبی از تیر سیمانی وفلزی استفاده شده شرایط اب و هوایی وامکان ساخت این تیر ها در داخل کشور از دلایل جایگزینی میباشد و بنا به ضرورت در مناطق شهری بیشتر از کابلهای زیر زمینی استفاده میشود ولی در بسیاری از مناطق توجیه اقتصادی ندارد

در مناطق غیر شهری ترانس ۲۵-۳۱۵کیلوولت امپر پست های توزیع راتشکیل میدهد ودر مناطق شهری که با کابلهای ولتاژ متوسط زیر زمینی تغذیه میشود پست های توزیع بیشتربصورت زمینی با دیوار های اجری ساخته میشود ظرفیت ترانس این پستها بین۲۰۰-۲۰۰۰کیلو ولت امپر میباشدتوزیع در سطح ولتاژ ضعیف در حومه شهر با هادی لخت یا پوشیده وکابل خودنگهدار صورت میگیرد.طول خطوط فشار ضعیف بسته سطح ولتاژ تعداد فازها ومیزان بار معمولا محدود به ۵۰۰ متر میباشد ودر مراکز شهر ولتاژ ضعیف توسط کابل زیر زمینی صورت میگیردفایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1531049674_1566725775_13482_4145_1700.zip4.17 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,500 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت