بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | صفحه نخست
سفارش آنلاین کتاب و تحقیق
طراحی سیستم شیرین سازي آب به روش نانو فیلتراسیون

طراحی سیستم شیرین سازي آب به روش نانو فیلتراسیون

طراحی سیستم شیرین سازي آب به روش نانو فیلتراسیون تعداد صفحات: 66 فرمت: word آب ...
قیمت : 14,900 تومان
پروژه پیاده سازی روش شبکه بولتزمن بر پایه روش اختلاف محدود بر روی دستگاه مختصات منحنی شکل

پروژه پیاده سازی روش شبکه بولتزمن بر پایه روش اختلاف محدود بر روی دستگاه مختصات منحنی شکل

پروژه پیاده سازی روش شبکه بولتزمن بر پایه روش اختلاف محدود بر روی دستگاه مختصات منحنی شکل جهت شبیه سازی جریان تراکم ناپذیر با استفاده از نرم افزار ...
قیمت : 45,000 تومان
دانلود تحقیق پمپ های حرارتی زمین گرمایی

دانلود تحقیق پمپ های حرارتی زمین گرمایی

دانلود تحقیق پمپ های حرارتی زمین گرمایی تعداد صفحات: 22 فرمت: word پمپ حرارتی زمین گرمایی : ...
قیمت : 5,000 تومان
دانلود تحقیق پمپ های خورشیدی

دانلود تحقیق پمپ های خورشیدی

دانلود تحقیق پمپ های خورشیدی تعداد صفحات: 10 فرمت: word آب یکی از مهمترین منابعی است که زندگی ...
قیمت : 5,000 تومان
دانلود تحقیق درمورد انرژی های تجدیدپذیر در ایران

دانلود تحقیق درمورد انرژی های تجدیدپذیر در ایران

دانلود تحقیق درمورد انرژی های تجدیدپذیر در ایران فرمت: PDF- قابل کپی کردن تعداد صفحات : 308 انرژی باد : 84 ...
قیمت : 15,000 تومان
مقاله مکان یابی بهینه نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدید پذیر در ایران

مقاله مکان یابی بهینه نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدید پذیر در ایران

مقاله مکان یابی بهینه نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدید پذیر در ایران تعداد صفحات: 26 فرمت: word ...
قیمت : 5,000 تومان
دانلود مقاله مکان یابی نیروگاه خورشیدی حرارتی جهت تامین انرژي پایدار با استفاده از منطق فازي

دانلود مقاله مکان یابی نیروگاه خورشیدی حرارتی جهت تامین انرژي پایدار با استفاده از منطق فازي

دانلود مقاله مکان یابی نیروگاه خورشیدی حرارتی جهت تامین انرژي پایدار با استفاده از منطق فازي تعداد صفحات : 13 فرمت: word ...
قیمت : 5,000 تومان
دانلود تحقیق نیروگاه خورشیدی حرارتی

دانلود تحقیق نیروگاه خورشیدی حرارتی

دانلود تحقیق نیروگاه خورشیدی حرارتی تعداد صفحات: 118 فرمت: pdf زبان: فارسی - لاتین نیروگاه خورشیدی ...
قیمت : 8,500 تومان
دانلود کتاب استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع

دانلود کتاب استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع

دانلود کتاب استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع تعداد صفحات: 44 فرمت: pdf - غیرقابل ویرایش و کپی ...
قیمت : 8,500 تومان
دانلود تحقیق عیب یابی کابل های زیرزمینی

دانلود تحقیق عیب یابی کابل های زیرزمینی

دانلود تحقیق عیب یابی کابل های زیرزمینی تعداد صفحات: 70 فرمت: pdf - غیرقابل ویرایش و کپی ...
قیمت : 5,000 تومان